Payment with Visa Payment with Mastercard in white color Payment with Payson
Betala med kort, faktura eller delbetalning

Vad betyder bilens varningslampor? Läs vår sammanställning

|18/03, 2022

Vad betyder bilens varningslampor? Läs vår sammanställning

Dessa dagar har instrumentpanelen i bilar och fordon en mängd olika varningslampor. Här är en lista över de vanligaste symbolerna som du bör känna till.

Om lampan lyser rött är det vanligtvis ett brådskande problem som man bör åtgärda snarast. Om lampan lyser gult är situationen allvarlig men inte kritisk. Gula varningslampor bör dock inte ignoreras utan du bör vidta åtgärder.

Röda varningssymboler i bilen

Detta är den viktigaste symbolen att känna till. Den berättar att din motor har slut på olja eller att oljetrycket är mycket lågt. Du måste stanna bilen. Alla rörliga metalldelar i motorn måste vara välsmorda. Om du har slut på olja riskerar dom att gå sönder. Kom ihåg att det är normalt att den här indikatorn lyser ett ögonblick när du startar motorn tills oljetrycket stiger, men du bör inte köra om lampan lyser under en längre period.

Batteriet laddas inte längre via din generator. Antingen är den defekt eller så är drivremmen som vrider generatorn skadad. Om problemet är drivremmen riskerar motorn att överhettas, eftersom den remmen också driver motorns kylsystem. Om du ser den här lampan kan du fortsätta köra en liten stund på reservbatteri men inte länge, eftersom din bil kanske inte startar igen. Medan du kör, håll ett öga på instrumentbrädan för att se om varningslampan för motortemperatur tänds, vilket indikerar att drivremmen är skadad.

Din motor är överhettad. Det kan bero på en läcka i en kylarslang, i vattenpumpen, i kylaren eller i själva motorn. Det kan vara så att drivremmen som driver pumpen är trasig. Det är också möjligt glykolnivån är för låg. Motorn måste vara kall innan du fyller på frostskyddsmedel eftersom du riskerar att bränna dig om du öppnar kylaren medan motorn är varm. Kör inte med en överhettad motor eftersom det kan skada din motor.

Om det rör sig om en läcka kommer du förmodligen att se vit ånga komma ut ur huven. Låt en mekaniker titta på din bil. Vid behov, sluta köra med jämna mellanrum för att låta motorn svalna. Om det är en stor läcka och det rinner kylvätska på vägen, låt ditt fordon bogseras.

Den ena eller den andra av dessa symboler indikerar att handbromsen (parkeringsbromsen) är på eller att det är problem med bromsarna. Kontrollera om din handbroms är på eller om den inte har släppts helt. Om så är fallet kommer du att slita ut bromsarna och löpa risk för överhettning. Om handbromsen har släppts och varningslampan fortfarande lyser, ligger problemet någon annanstans. Bromsvätskenivån är låg eller trycket är lågt på grund av läckage. Dina bromsar kanske inte fungerar. Om bromsarna verkar fungera normalt, boka en tid så snart som möjligt med en mekaniker som kan identifiera och reparera problemet.

Om dina bromsar inte fungerar medan du kör, pumpa pedalen några gånger för att bygga upp bromsvätsketrycket. Stanna så snart du kan och få ditt fordon bogserat.

Denna varningslampa indikerar att ett säkerhetsbälte inte är fastspänt – antingen ditt som förare eller en passagerares. Det åtföljs ofta av ett ljudlarm som påminner dig om att spänna på dig säkerhetsbältet.

Denna symbol indikerar att en eller flera dörrar inte är helt stängda. Detta är en säkerhetsrisk för dig och dina passagerare. Dessutom kan alla tillhörigheter du har i bilen hamna på vägen.

Denna lampa indikerar ett problem med krockkuddarna. Om lampan förblir tänd efter att du har startat motorn, fungerar inte en eller flera av krockkuddarna som de ska. Du måste undersöka problemet och få det reparerat.

Gula varningslampor

Detta betyder att din oljenivå är låg. Du bör fylla på olja så snart som möjligt innan den tar slut. Ta en titt i din bruksanvisning för att ta reda på vilken typ av olja du behöver. Om din bil börjar bli gammal eller om du kör långa sträckor bör du alltid ha en liten dunk med nödolja i bagageutrymmet. Kom ihåg att om varningslampan lyser rött måste du genast få stopp på bilen på en säker plats för att undvika allvarliga skador på motorn.

Du har ont om bensin eller diesel. Du kan fortfarande köra några kilometer men det är bättre att fylla på innan du får slut på drivmedel.

Denna varningslampa indikerar ett problem med ABS-bromssystemet. De konventionella bromsarna fungerar fortfarande, men du måste ha bromsarna kontrollerade eftersom ABS-bromsar är utformade för att minska risken för sladd i en nödsituation där du tvingas bromsa.

Det är ett problem med motorn. Detta är ofta ett elektroniskt problem (datorn, tändningen, bränsleinsprutningen, sensorn eller avgasreningssystemet till exempel.). Du ser ofta denna varningslampa när tanklocket inte är korrekt påsatt. Många situationer kan generera en felkod och utlösa varningslampan. Du kan fortfarande köra bilen men du måste få den undersökt av en bra mekaniker. Experterna kommer att använda en dator för att analysera felkoden. Ju äldre din bil är, desto mer sannolikt är det att denna varningslampa tänds. Din bil är utrustad med flera sensorer och de blir ofta defekta med åldern.

Denna varningslampa för lågt däcktryck indikerar att ett eller flera av dina däck behöver luft. Kontrollera trycket. Du hittar inte nödvändigtvis problemet med däcket bara genom att titta om det inte är nästan punkterat. Använd en däckmätare för att kontrollera trycket i alla dina däck. Se din bruksanvisning eller leta efter klistermärket som ofta finns på förarsidans dörrkarm.

Du har ont om spolarvätska. Fyll din behållare så snart som möjligt. När du fyller på spolarvätskan, köp en ny dunk omedelbart som du kan förvara i bagageutrymmet så att du alltid kan fylla på. Det kommer väl till pass, särskilt på vintern.

Detta är varningslampan för ditt fordons elektroniska stabilitetskontroll (ESC). När den är på eller blinkar betyder det att du befinner dig på en hal väg och ESC-systemet arbetar hårt för att stabilisera bilen.

Din elektroniska stabilitetskontroll (ESC) är avaktiverad. Det finns en strömbrytare på din instrumentpanel som låter dig inaktivera systemet. Du kanske vill göra detta, till exempel när du har fastnat i snö eller sand, eller om du kör med ett reservdäck. Under normala körförhållanden ska ESC vara aktiverad. Se till att inte inaktivera systemet genom att oavsiktligt vrida omkopplaren.

Övriga varningslampor

Dina halvljus är på. De bör endast användas när du möter trafik för att undvika att blända andra förare.

Ditt helljus är på. De används för att hjälpa dig att se bättre på natten.

Dina dimljus är tända. Längre ner på fordonet lyser dessa lampor upp förgrunden och vägkanterna i dimma. Sakta alltid ner när du kör i dimma.

Dessa varningssymboler är universella och vissa finns till och med på motorcyklar. Det är alltid en bra idé att läsa din bruksanvisning och förvara den i ditt handskfack. Den innehåller information om din specifika bilmodell. Du bör läsa igenom den minst en gång när du först skaffar din bil. Och när du säljer bilen, lämna då gärna manualen i handskfacket. Nästa ägare kommer att tacka dig för det!