Payment with Visa Payment with Mastercard in white color Payment with Payson
Betala med kort, faktura eller delbetalning

Så funkar TracGrabber


Så installerar du TracGrabber

Konceptet med broddarna från TracGrabber är att du gräver bort sand, snö eller lera som hindrar bilen från att röra sig framåt eller bakåt. Se alltid till att du monterar TracGrabber på de drivande hjulen. Det görs genom att du sätter blocket mot däcket för att därefter trä säkerhetsremmen genom fälgen (inifrån och ut). Därefter trär du remmen genom de båda medföljande säkerhetsringarna för att sedan trä remmen tillbaka genom den nedre ringen. Se till att du drar åt ordentligt och fäst därefter remmen med kardborrebandet. Se alltid till att dina TracGrabber är ordentligt spända mot däcket. Lösa broddar riskerar att skada ditt fordon.

Säkerhetsinformation att tänka på

 • Se till att du noggrant inspekterar både hjul och hjulhus. Detta för att säkerställa att du har tillräckligt med utrymme för att montera broddarna. Du måste tillse att hjulet kan rotera fritt. Varken block eller fästrem ska stöta i och fastna i några av de fasta delarna av bilen om du svänger med hjulet. Exempel på fasta delar kan till exempel vara fjädring eller bromsar.
 • Montera alltid broddarna på de drivande hjulen på ditt fordon. Om du är osäker på om ditt fordon har bakhjulsdrift, framhjulsdrift eller rent av fyrhjulsdrift bör du kolla upp detta i manualen. Om du har fyrhjulsdrift på ditt fordon rekommenderar vi att du monterar TracGrabber på alla hjulen, även om det inte är ett måste.
 • Försök alltid att hålla dina hjul så raka som möjligt när du försöker ta dig upp.
 • Se till att du inte monterar dina broddar i närheten av fordonets luftventil.
 • Om du har navkapslar på hjulen för dessa tas bort när du använder TracGrabber
 • Kör inte för fort när du använder broddarna, max åtta kilometer i timmen är vår rekommendation.
 • Tänk på att det är klart mer effektivt att sätta fast broddarna på varje drivande hjul jämfört med att fästa flera på ett och samma hjul.

Så kör du med TracGrabber

 • Börja med att försiktigt gasa lite så att du känner hur broddarna tar i marken. Därefter kan du ge lite mer gas försiktigt för att få bilen att röra sig. Behåll samma fart tills dess att du befinner dig på fast mark igen. Ge inte för mycket gas som gör att hjulen riskerar att spinna.
 • Försök alltid att köra den kortaste vägen till säker mark. Det innebär att du kan både köra framåt och bakåt.
 • Om du misstänker att dina broddar sitter lösa bör du genast stanna bilen för att därefter spänna fast dem. Om dina broddar sitter löst riskerar de att skada ditt fordon.
 • Kör aldrig snabbare än åtta kilometer per timme när du har monterat dina Trac-Grabber.
 • Kör helst så rakt som möjligt när du ska ta dig tillbaka till fast mark. Undvik att svänga om det går och håll hjulen raka.
 • Du bör inte köra längre sträckor med broddarna monterade på dina hjul. När du har kommit loss och befinner dig på säker mark ska du ta loss produkten.

Så tar du loss dina TracGrabber

 • Om dina broddar sitter för hårt kan du försöka att trycka tillbaka gummiklossen till den ursprungliga positionen. Det gör att du får lite spelrum på din säkerhetsrem. Det andra alternativet är att rulla/köra bilen lite framåt så att hjulet står ovanpå klossen. Lossa spännbandet och trä remmarna ur fälgen. Rulla/kör sedan av klossen så kommer din TracGrabber ligga fri på marken.
 • Dina broddar kan användas mer än en gång. Men var noggrann med att inspektera både rem och gummi för att se om något slitage uppstått. Om du upptäcker eventuellt slitage bör remmen kasseras.
 • Du kan enkelt förvara din TracGrabber i påsen som medföljer. Lägg den i bagageluckan när den inte används.