Payment with Visa Payment with Mastercard in white color Payment with Payson
Betala med kort, faktura eller delbetalning

Så fungerar servostyrning - hydraulisk och elektrisk

|4/05, 2022

Så fungerar servostyrning - hydraulisk och elektrisk

Styrservosystemet i din bil är beroende av flera mekaniska delar. Det är till för att ge enklare manövrerbarhet och en ökad kontroll över fordonet, vilket gör körningen mindre ansträngande. Utan detta styrsystem skulle styrningen vara fysiskt ansträngande och utmanande för dig som förare. Men hur fungerar det egentligen?

Servostyrningssystem kan antingen vara hydrauliska, elektriska eller en kombination av de två. Att styra ett fordon innebär att få framhjulen att svänga synkront, antingen till vänster eller höger. Detta uppnås med hjälp av olika växelsystem. De två huvudsakliga delarna i styrväxelsystemet är kuggstången och drevet samt styrleden.

Styrservosystemet använder mellanliggande elektriska eller hydrauliska anordningar för att minska ansträngningen som krävs för att styra fordonets framhjul från sida till sida. Den multiplicerar kraften som appliceras av föraren genom ratten för att uppnå en smidig och snabb riktningsändring av fordonet. Din bil reagerar omedelbart på även de minsta justeringar du gör, och det är lättare att hålla sig kvar i ditt körfält när du kör i trafik eller ska parkera.

Hur fungerar hydraulisk servostyrning?

Hydraulisk servostyrning använder vätska för att intensifiera kraften som appliceras för att vrida dina framhjul. Hydraulvätskan trycksätts av en pump som drivs av motorn, vilket ger hydraultryck till styrsystemet. När du vrider på ratten appliceras hydrauliskt tryck på pistongen i mitten på styrväxeln som öppnar en ventil vilket gör att vätskan färdas till rätt sida av pistongen, vilket vrider dina hjul. När påfrestningen upphör (man slutar svänga) stängs ventilen. Hela systemet är beroende av flödet av vätska. Ju hårdare du vrider ditt hjul, desto mer vätska flödar till hydraulcylindern och desto mer kraft appliceras på dina hjul.

Hur fungerar elektrisk servostyrning?

Den elektriska servostyrningen använder en elmotor som hämtar energi från fordonets elsystem för att ge styrhjälp. Sensorer känner av vridmomentet eller ansträngningen som föraren applicerar genom ratten, och styrdonet bestämmer hur mycket assistans som behöver läggas till. Den stora fördelen med elektrisk servostyrning framför hydraulisk servostyrning är att de kan anpassas för att passa specifika körförhållanden.

Undvik problem som en servostyrningsläcka med en fordonsbesiktning som utförs av en bilverkstad. Det är ett av de bästa sätten att säkerställa att ditt servostyrningssystem och resten av ditt fordons vitala komponenter presterar sitt bästa. Om du tycker att det är svårare att svänga än vanligt, är det förmodligen ett problem med din servostyrning. Din styrning bör vara lätt och lyhörd.