• Tillverkad i USA sedan 2010 • Patenterad produkt
Payment with Visa Payment with Mastercard in white color Payment with Klarna
Betala med kort, faktura eller delbetalning

Däckens historia - en komplett berättelse om däck genom tiderna

|21/02, 2022

Däckens historia - en komplett berättelse om däck genom tiderna

Det är lätt att ta för givet hur oerhört viktiga däcken är för bra väghållning. Och det är minst lika lätt att underskatta hur länge de har varit en del av vår gemensamma mänskliga historia. Här kommer en titt på däckens historia och deras enorma betydelse.

Att vi är mer eller mindre beroende av såväl hjul som däck är nog ingen hemlighet. Och allting pekar på att denna särskilda kombination av viktfördelande hjul och friktionsskapande däck har varit avgörande för mänsklighetens expansion.

Men för att få lite perspektiv på hur vi har kommit till dagens specialiserade däck med avancerade kemiska sammansättningar och vulkanisering behöver vi göra en resa i tiden till då hjulet fortfarande var nytt.

Hjulets historia

Det historiska hjulet

Det är nog ingen som riktigt vet när hjulet först dök upp. Historiska källor antyder att flera olika kulturer uppfann hjulet fristående av varandra. Och denna sorts oberoende utveckling brukar anses vara ett uttryck för något som mer eller mindre är ett uttryck för något alla vi människor redan har inom oss. Kanske är det just därför som hjulet känns så pass intuitivt och begripligt.

Många sätter däremot förhistoriska Mesopotamien som en sorts startpunkt för hjulets utbredning. Mycket på grund av att man på boplatsen Halaf hittat målningar från dryga 6000 år före vår tid som avbildar hjulet.

Forntida hjul hade däremot inte så mycket gemensamt med samtida däckförsedda hjul. Det handla om enklare konstruktioner av lera, sten eller trä. Ett redan i ett tidigt skede vanligt förekommande problem var att det krävdes en hel del kraft för rotation, och att fästet inte alltid levde upp till förväntningarna.

Historiskt sett har det därför varit två innovationer som varit avgörande får hjulets fortlevnad.

  • Utvecklingen av den fritt roterande axeln möjliggjorde maximerad kraftöverföring.
  • Däcket som såväl skyddande lager som friktionsskapande hölje bäddade för mer långvarigt användande av hjul.

Men när togs steget från hårda hjul till däck? Låt oss ta en titt på några av de skeden som skapade förutsättningarna för tillverkningen av vad vi idag anser vara ett typiskt däck.

Den första kemiska revolutionen

Att använda begreppet revolution för att beskriva stora steg i mänsklighetens kollektiva utveckling är definitivt populärt. Antagligen på grund av att det med all tydlighet illustrerar hur betydande vissa skeden har varit.

Vad som kännetecknar den första kemiska revolutionen är att man upptäckte hur man kunde såväl förändra som bevara massa med hjälp av förbränning och värme. Här dyker vulkanisering upp som ett första steg mot utvecklingen av det moderna däcket.

Men vad är det som kännetecknar vulkning? Genom att värma upp rågummi och blanda det med särskilt utvalda ämnen kunde man få ett hårt och beständigt material som bevarade gummits egenskaper samtidigt som det fick drastiskt ökad hållfasthet. I enlighet med den kemiska revolutionens begreppsbildning innebar detta entropi i den utsträckning att det vulkaniserade gummit aldrig kunde återgå till sin ursprungliga form.

Än idag tampas man faktiskt med problemet att hantera vulkaniserat gummi på ett ändamålsenligt sätt. Det är nämligen nästan omöjligt att återvinna det eftersom processen innebär att gummit i princip aldrig bryts ned och blir återanvändbar kolkälla.

Vulkaniserade däck

Även om det är lockande att likställa upptäckten av vulkanisering med det första däcket så stämmer det inte överens med historiska källor. Det fanns däck långt innan vulkanisering. Däremot var dessa däck långt ifrån praktiska. De smälte ofta om de utsattes för solljus och behövde bytas regelbundet.

Amerikanen Charles Goodyear är för evigt förknippad med det moderna däcket. Och inte bara på grund av att hans efternamn numera pryder en stor del av de moderna däcken. Vad som gör honom till en viktig del av däckets historia är att det var han som upptäckte att man genom hetta upp en blandning av gummi och svavel fick en oerhört stabil blandning. Detta var även grunden för det första moderna däcket.

Värt att poängtera är att dessa tidiga däck generellt sett inte bidrog till särskilt hög bekvämlighet. För även om de vulkaniserade däcken skyddade hjulen så låg fokusen på slitstyrka utan vidare intresse för det bekväma.

Detta kom däremot snabbt att förändras.

Luftfyllda däck

Dessa dagar ses luft som en given del av ett modernt däck. Men innan mitten av 1800-talet var alla däck i stort sett stenhårda. Det är ingen slump att dunlopventiler på många håll är standard. För det var nämligen skotske John Boyd Dunlop som utvecklade det första luftfyllda däcket.

Enligt utsago så uppstod idén efter att John Boyd Dunlops son fick återkommande värk till följd av att dåtida cyklar saknade dämpning. Efter en del experimenterande så lanserade han ett särskilt cykeldäck som inte bara gjorde cykelupplevelsen mer bekväm, utan även drastiskt ökade väghållningsförmågan och med vilken hastighet man kunde cykla. Värt att poängtera är att många av de innovationer som Dunlop lanserade än idag präglar cykelbranschen och hans ventiler är fortfarande en riktig beprövad klassiker.

I och med vulkanisering i kombination med möjligheten att fylla däcken med luft så hade man bäddat för lanseringen av det moderna däcket. Men det var fortfarande en hel del saker som behövde ske innan man anlände till de däck vi idag använder av oss.

Syntetmaterialens inträde

Fram till ungefär mitten av 1900-talet var naturgummi det främsta råmaterialet för däcktillverkning. Men bristande tillgångar till följd av krigstid och ökad efterfrågan innebar att man behövde hitta alternativ. Den kemiska revolutionen hade successivt ökat intresset för framställningen av syntetmaterial och tyska industriföretaget Bayer lanserade en metod för tillverkning av syntetiskt gummi var det kulmen av flera hundra års forskning.

Detta innebar att man kunde tillverka däck på storskalig nivå, och att man kunde finjustera dess egenskaper utifrån såväl väder som användningsområde. Här ser man även sakta hur idén bakom samtida sommar- och vinterdäck formas.

Den stora fördelen med just syntetmaterial var att det blev möjligt att skapa däck med väldigt specifika egenskaper. Allt ifrån oerhört slitstarka till däck som inte i samma utsträckning påverkades av värme eller kyla.

För första gången i historien blev det möjligt att på storskalig nivå massproducera däck. Det är ingen slump att detta även sammanfaller med populariseringen av bilen som färdmedel för gemene man. Utan däckrevolutionen hade det knappast varit möjligt med sådan storskalig produktion av bilar.

Det slanglösa däcket

Först 1947 lanserades ett slanglöst däck. Innan dess hade samtliga däck en inre tub som fylldes med luft. Dessa däck var traditionellt sett ganska känsliga. Och det var inte en ovanlig händelse att de sprack i samband med snabba förändringar i utomhustemperaturen.

Dåtida däck tillverkades därför med stor fokus på att utgöra ett skyddande hölje för såväl den inre tuben som för själva hjulet. I detta hänseende blev effektivitet och bekvämlighet på sätt och vis sekundära faktorer. Att däckbyten var en regelbunden företeelse är ingen hemlighet.

Vad de slanglösa däcken däremot bidrog med var en drastisk ökning i stabilitet och hållbarhet. De möjliggjorde även ett påtagligt mycket högre däcktryck vilket förbättrade såväl väghållning som bränsleförbrukningen.

Ständiga förbättringar

När det gäller just däck så har den moderna tiden kännetecknats av ständiga förbättringar. Radialdäcken säkerställde lägre bränsleförbrukning tack vare särskilda mönster, och dagens punkteringssäkra däck minimerar risken för oväntade händelser.

I dagsläget så ligger fokusen i väldigt stor utsträckning på bränsleeffektivitet, miljövänlighet och säkerhet. Något som kännetecknar utvecklingen är att moderna däck har blivit tunnare samtidigt som de är mer robusta och säkra. Numera har däckbranschen blivit väldigt specialiserad och däck lanseras med specifika egenskaper. Det är sällan ovanligt att särskilda däck rekommenderas för en viss sorts körstil och väglag.

Om man tänker sig tillbaka till historiska hjul så har det skett en enorm utveckling. Vad som kanske är mest hisnande är att en stor del av den utvecklingen kring däck som vi tar för given har hänt de senaste hundra åren. Därför är det moderna däcket verkligen modernt i alla bemärkelser. Åtminstone i ett historiskt perspektiv.

Framtidens däck

Vad har då framtida däck att erbjuda oss? Det är nog omöjligt att spekulera i en eventuell framtid. Men många håller nog med om att effektivisering kommer att bli en given faktor. Särskilt i takt med stigande bensinpriser och osäkra oljetillgångar.

Om utvecklingen håller samma hastighet som tidigare kommer vi definitivt att få se stora förändringar i däckens värld.